Vem?

uppfinning 2

Jag har jobbat med patentskydd sedan 1999 och är europapatentombud och auktoriserat patentombud (SE). Jag är medlem i branschorganen EPI, SIPF, SPOF och FICPI för att maximera mina chanser att vara uppdaterad på den senaste praxisutvecklingen hos patentmyndigheter och domstolar.

Jag skriver på engelska och på svenska och har med lite viljestyrka läsförståelse på tyska och franska. Jag hobbypratar gärna spanska.

1999-2007 jobbade jag på PRV, först som granskare och senare som beslutande patentexpert. Jag var även föredragande i Regeringsrätten 2003-2007. Teknikmässigt jobbade jag med datorteknik särskilt datorsäkerhet, datorkommunikation, radiokommunikation, affärsmetoder etc. Jag jobbade även mycket med att utveckla PRVs egna riktlinjer genom att följa praxisutvecklingen vid PBR, domstolar och EPO; handledning av nyanställda; intern, extern och internationell undervisning med mera.

2007-2012 jobbade jag som patentombud på Valea, en patentbyrå i Stockholm. Huvudsakligen skrev jag nationella, europeiska och internationella (PCT) patentansökningar och svaromål för multinationella svenska företag. Mest jobbade jag med uppfinningar som innefattade datorprogram och/ eller kommunikation av data, men som många andra patentombud har jag haft ett brett tekniskt spektrum och skrivit lite allt möjligt. Jag kom särskilt att jobba med ett telekombolag och standardrelaterade patentansökningar; men jag hade även uppdragsgivare i andra format. Jag gjorde även andra traditionella patentbyråtjänster av varierande karaktär.

2011 skrev jag EQEn och blev godkänd på första försöket. Jag blev även godkänd för den nationella auktorisationen för patentombud.

2012- 2014 jobbade jag som patentombud på Ehrner & Delmar Patentbyrå. Jag gjorde ungefär samma saker som på Valea, men för delvis lite andra uppdragsgivare.

Från 1:a oktober 2014 kör jag egen byrå: Heimdal Patent AB.

Innan jag jobbade, pluggade jag på KTH 1995-1999. Jag tog civilingenjörsexamen efter 4 år och 2 månader. Jag började på maskinlinjen men blev alltmer intresserad av programmering och datorteknik, särskilt datorsäkerhet och definierade en egen inriktning där jag tryckte in alla kurser jag hittade som hade med datorkommunikation, internet och datorsäkerhet att göra.

Parallellt läste jag engelska, retorik och juridisk översiktskurs som kvällskurser på Stockholms universitet.

Comments are closed