Villkor?

uppfinning 3

 

Jag tillämpar Svenska Patentombudsföreningens allmänna uppdragsvillkor, AU12, i alla uppdrag jag åtar mig.

Jag följer en GDPR policy som bland annat innebär att jag tillfälligt kommer att inhämta och lagra vissa personuppgifter om klienten och/ eller uppfinnaren. Detta bl.a. i syfte att kunna företräda klienten och kommunicera med uppfinnaren. Min behandling av personuppgifter framgår här.

En måttlig prissättning förutsätter låga kundförluster. Därför kommer jag i normalfallet att göra en undersökning och bedömning av betalningsförmåga innan jag åtar mig uppdrag. Förskottsbetalning kan komma att begäras, i synnerhet i samband med inlämning av internationella eller europeiska patentansökningar.

Jag förbehåller mig rätten att avböja uppdrag, även om förskottsbetalning erbjuds, t ex. för att jag kan riskera att hamna i en jävssituation, pga. tidsbrist, för att uppfinningen berör ett teknikområde där jag bedömer att annan patentbyrå har större kompetens, eller annan liknande anledning.

 

Comments are closed